ԱՐՇԻ եպիսկոպոս, կամ եպիսկոպոսն ԱՐՇԻ. cf. ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

cf. ԱՐՀԻ. եւ cf. ԱՐՔ.

Ընկալաւ զնա ուրախութեամբ թէոփիլոս արշիեպիսկոպոսն. (Վրք. հց. ՟Գ. ձ. (տպ. արհիեպիսկոպոս։))

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գարշիմ, եցայ

Գետնաքարշիմ, եցայ

Ընդվայրաքարշիմ, շեցայ

Թարշիշ, շշի, շշայ

Քարշիմ, եցայ

Voir tout