s.

presumption, pride, arrogance, haughtiness.

s.

ἕπαρσις elatio, tumor, superbia Ամբարտաւանութիւն, փքացումն, մեծամտութիւն, գոռոզութիւն, հպարտութիւն.

Ոչ գիտէի զնորա սրտին բարձրամտութիւն, եւ զամբարտաւանութիւն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Նոցունց իսկ լինիցի բարձրամտութեան առիթ. (Բրս. հց.։)

Մի՛ հպարտասցին բարձրամտութեամբ. (Վրդն. ղեւտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարձրամտութիւն բարձրամտութիւնք
accusatif բարձրամտութիւն բարձրամտութիւնս
génitif բարձրամտութեան բարձրամտութեանց
locatif բարձրամտութեան բարձրամտութիւնս
datif բարձրամտութեան բարձրամտութեանց
ablatif բարձրամտութենէ բարձրամտութեանց
instrumental բարձրամտութեամբ բարձրամտութեամբք