s.

physiologist;
moralist;
apologist;
veridical, truth-telling.

adj. s.

φυσιολόγος physicus Որ խօսի զբնութենէ զգալի էակաց. տե՛ս եւ ՓԻՒՍԿԵԱՆ.

Բնականին եւ բնախօսին ոգին վազէ եւ թեւաբոյս լինի։ Որ եղեւ եւ նոցա բնախօս լինելոյ սկիզբն. (Փիլ. լին.։)

Եւ Բարոյախօս. առակախօս.

Բնախօսքն վարին այնպիսեօքն յօրինակս խրատուց. (Վրդն. ծն.։)

Եւ Ճշմարտախօս. ճշգրտաբան. հասաստապատում. հնախօս.

Զայս աւանդութիւն ի բնախօս արանց լուայ. (Արիստակ. նաւակատ.։)

Ի բնախօսից ոմանց հաւաստապատում արանց. (Սարկ. հանգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բնախօսական

Բնախօսեմ, եցի

Բնախօսութիւն, ութեան

Voir tout