s.

barley;
grain;

adj.

of barley.

s.

κριθή Hordeum. Ազգ արմտեաց ցորենանման, կուր երիվարաց, եւ հաց նորա կերակուր աղքատաց. արփա, կէվ, ճավ, շէյր, շայիրա. եբր. սէյօրա.

Գարին հարաւ.. զի գարին յոճ կայր։ Երկիր ցորենոյ եւ գարւոյ։ Հնձոցն գարեաց։ Լի գարեաւ. (Ել. ՟Թ. 31։ Օր. ՟Ը. 8։ Հռութ. ՟Բ. 23։ ՟Ա. Մնաց. ՟Ժ՟Ա. 13։)

ԳԱՐԻ ՁԳԵԼ. Հմայել գարընկէց լինելով.

Կինն՝ որ գարիս ձգէ՝ որոշած է ի քրիստոսէ. (Ոսկիփոր.։)

ԳԱՐԻ. որպէս Գարեհատ, չափ կշռոյ.

Չորից գարւոց կշռորդ. (Շիր.։)

Չորս գարի եղբօրն լիցի, եւ երկու գարի քուերն. (Մխ. դտ.։)

ԳԱՐԻ. ՟Ա. որպէս Գարեղէն.

Գարեաւ հացիւ դարմանեալ. (Ճ. ՟Ա.։)

Ունել արմատոցն զօրութիւն գարւոյ հացի. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Լեզուագարիմ, եցայ

Լուսագարիմ, եցայ

Խանգարիմ, եցայ

Խանգարիչ

Խելագարիմ, եցայ

Մագարիկոն, ի

Մարգարիտ, րտոյ, րտի, րտաց

Մարգարիտ, տայ

Voir tout