s.

croup.

adj.

Յետին կողմն գրաստու եւ ամենայն չորքոտանեաց, ուստի տգին (լտ. գաւտա) բուսանի. սաղրը, քեֆէլ, քէֆլէլ.

Ընդ գաւակ ձիոյն հարեալ. (Խոր. ՟Գ. 9։)

Շունս չորեքմարմինս. որոց ձետքն իբրեւ զձկանց ատունս յետոյ կուսէ ի գաւակացն արձակիցին. (Եւս. քր. ՟Ա։)