cf. ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ.

Հայրենի եւ գաւառային սովորութիւնք. (Պղատ. օրին. ՟Բ։)

Եգիպտացիքն գաւառային սովորությամբն ի չորեքտասաներորդումն հասակին թլփատեն. (Փիլ. լին.։)

Ի գաւառայնոցն կին ոմն ծնաւ մանուկ. (Պտմ. աղեքս.։)