s.

yellow millet.

s.

Կորեակ դեղնագոյն խոշոր. որ եւ ռմկ. ճապարս. պ. կեավէրս. թ. սարը, տարը.

Գարին եւ կորեակն եւ գաւարսն. (Ագաթ.։)

Կորեկ, կապարսն, տուխն։ (Բժշկարան.)