s.

excellence, sublimity

s.

ὐπερβολή, ὐπερβολία, ὐπεροχή exsuperatio, excessus, excellentia Անցումն զանցումն. գերագունութիւն. առաւելութիւն. մեծութիւն. անչափութիւն, կամ անցանելն ըստ չափ.

Ըստ մարմնոյ իշխանութեան եւ գերազանցութեան. (Մագ. ՟Ա։)

սրբութիւն սրբոց զգերազանցութիւն փառաց խաչին կոչէ. (Շ. բարձր.։)

Վասն գերազանցութեան մարդասիրութեան. (Բրս. ծն.։)

Բնութեան գերազանցութեամբ. (Կիւրղ. գանձ.։)

Որպէս գերազանցութեամբ ասացեալ, կենաց կեանս. (Վրդն. ծն.։)

Գերազանցութիւն եւ պակասութիւն։ Գերազանցութեամբք եւ նուազութեամբք։ Յաւէտն կամ մէծն սաստկութիւն է եւ գերազանցութիւն. (Փիլ.։ Առ որս.։ Կիւրղ. գանձ.։)

Գերազանցութիւն աստի չարեացս, կամ անարագութեան, մեղանաց. (եւ այլն. Ոսկ. յհ.։ Լմբ. սղ.։)

Չափաւորութիւն, եւ գերազանցութիւն. (Անյաղթ հակակ.։)

Գերազանցութիւն ձայնից եւ կամ կերակրոց զլսելիս վնասիցեն կամ զմարմինս. (Առ որս. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գերազանցութիւն գերազանցութիւնք
accusatif գերազանցութիւն գերազանցութիւնս
génitif գերազանցութեան գերազանցութեանց
locatif գերազանցութեան գերազանցութիւնս
datif գերազանցութեան գերազանցութեանց
ablatif գերազանցութենէ գերազանցութեանց
instrumental գերազանցութեամբ գերազանցութեամբք