adj.

extraordinary, excellent, rare, transcendent.

adj. s.

Իբրու Գերագոյն օրինակ. եւ Գեր ի վերոյ քան զօրինակ.

Գերօրինակ ցուցման տեսակի աստուածակրօն կարդաց ծանուցար. (Նար. կուս.։)