adj.

Տուօղ զգոյժ, որպէս գուժաբեր, եւ որպէս գուշակօղ կամ սպառնացօղ չարեաց.

Մահու գտաւ գուժատու. (Նար. խչ.։)

Գուժատուքն աւետատուք լինէին. (Վրդն. ծն.։)

Սոյն այս գուժատու արարիչ նորա՝ գրութեամբ խնամոց եկն. (Տօնակ.։)