adj.

campestral, flat;
— վայր, plain, flat country, meadow.

adj.

Ուր գետինն է հարթ դաշտաձեւ. դաշտային. դաշտական.

Բանակեցան ի տափակողմն ի դաշտագետին վայրին. (՟Ա. Մակ. ՟Գ. 40։)