adj.

plain, in form of a plain.

adj. adv.

Ունօղ զձեւ դաշտի. հարթ. եւ Հարթայատակ. դաշտի նման.

Հովիտ դաշտաձեւ. (Խոր. ՟Ա. 15։ Արծր. ՟Բ. 5։)

Ամենայն երկիր հարթ հաւասար դաշտաձեւ յատակեցաւ. (Ագաթ.։)

Դաշտաձեւս կործանեաց զպարիսպն երիքովի. (Եփր. յես.։)

Բըլուրք լերամբք հալեսցին, եւ դաշտաձեւ աշխարհ լինին. (Յս. որդի.։)

Իսկ (Խոր. ՟Ա. 10.)

Ի միջոց ինչ դաշտաձեւ՝ լերանց բարձրագունից. ա՛յլ ձ. դաշտաց եւ լերանց։