Դիակապուտ, եւ առաւել Գերեզմանակրկիտ. մեռելը թալլօղ հանուեցընօղ.

Դիակողոպուտ երիտասարդ. (Վրք. հց. ՟Դ։)

Սպանողացն եւ դիակողոպտիցն. (Եւս. պտմ. ՟Ը. 6։)

Յաղագս դիակողոպտից։ Զդիակողոպուտ՝ եթէ ըմբռնեսցի եւ այլն. (Մխ. դտ.։)