s.

plain;
ease;
contentment;
convenience;

adj.

easy, convenient;
flat, bare;
ի դիւրի՝ ի դիւրոջ լինել, to live comfortably;
— առնել, to facilitate;
to relieve;
to give convenience;
ըստ անձին or ըստ մտաց —ի, at his ease, as he likes;
ի —ի, ի —ոջ, in a plain.

adj. s.

εὑθύς, εὑθύ planus, planum գրի եւ ԴՈՅՐ. (ռմկ. դո՛ւր, դո՛ւրան ). Հարթ. եւ Հարթավայրք.

Տայցեմք ընդ նոսա պատերազմ ի դիւրի ... ի դիւրոջ. (՟Գ. Թագ. ՟Ի. 23. 25։)

Որ երբեմն դիւր էր, եւ հաստատուն. (Մաշկ.։)

Ի դիւր եւ յուղիղ ճանապարհս։ Ընդ դիւր եւ ընդ հարթ տեղի. (Լմբ.։)

Դիւր վայր։ Դոյր գետին. (Վստկ.։)

adj.

ԴԻՒՐ. ա. εὕπορος, ῤᾴδιος facilis Դիւրին. հեշտին. անդորր. հեշտ .... եւ Հեշտալի, հաճոյ. լաւ. աղէկ.

Զդիւրն եւ զդժուարն. (Փարպ.։ եւ Փիլ. սամփս.։)

Զի անհնարինքն է նմա հընար, անկարելիքըն դի՛ւր եւ կար. (Շ. եդես.։)

Դիւր է բժշկել։ Դիւր է ի բարկանալ. (Ճ. ՟Ա.։ Եւագր. ՟Ի՟Դ։)

Որ ի ձախէն, մոլորութեան շաւիղ է, եւ խաւարաւ լի, եւ դիւր ի գայթագղութիւն. (Համամ առակ.։)

Դիւր օրէնք (ի կատարել). (Լմբ. պտրգ.։)

Դիւր կեանք. (Նար. երգ.։)

Բանիւք դիւր է առաքինանալ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 23։)

Որպէս դիւր թուի քեզ, արա՛. (Վրք. հց. ձ։)

Ոչ դիւր թուեցաւ նմա այս. (Եփր. ՟գ. կոր.։)

Զի եթէ դժուարինքն եղեն եւ հաւատամք, դիւրիցն ընդէ՞ր ոչ հաւատաս. (Սանահն.։)

s.

ԴԻՒՐ. գ. τὸ ἁγαθόν commodum Դիւրութիւն. անդորրութիւն. հանգիստ.

Երգեսցէ քնարաւ, եւ դիւր լիցի քեզ. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Զ. 16։)

Դիւր արարի նոցա ի կապանացն. (Բուզ. ՟Գ. 10։)

Յարձակի եւ ի դիւրոջ էր։ Ի դիւրոջ էին. (Ոսկ. տիտ.։ Գէ. ես.։)

Ըստ ճանապարհաց իւրեանց գնացին, այսինքն ըստ անձին դիւրին. (Ոսկ. ես.։)

Ըստ անձին դիւրի լկտութեամբ. (Եփր. ՟ա. կոր.։)

Զի եւ ինձ սրտի դիւր լինիցի. (Փիլիպ. ՟Բ. 19։)

Ըստ մտաց դիւրի անցուցանել, շրջել. (Խոսր.։ Սարգ.։)

Միթէ կամա՞ւ ինչ եւ առ դիւրո՞ջն եկն։ Այնպէս ի դիւրոջ է, զի, եւ այլն։ Սա ի դիւրոջ, եւ մեք ի վիշտս. (Ոսկ. ես.։)

adv.

դիւր. մ. Դիւրաւ. դիւրով.

Ոչ ըմբռնիցիս դիւր յայնպիսի ախտ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 11։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անձնադիւր

Անձնդիւր

Անձնդիւրութիւն, ութեան

Դիւրաբեկ

Դիւրաբեկութիւն, ութեան

Դիւրաբոյժ

Դիւրաբոյս

Դիւրաբորբոք

Դիւրագայթ

Դիւրագայթ ակղ

Դիւրագայթոտ

Դիւրագթելի

Դիւրագին

Դիւրագիւտ

Դիւրագնալի

Դիւրագնաց

Դիւրագոյն

Դիւրագործ

Դիւրագորով

Դիւրագուճ

Voir tout