κερασβόλος cornu petitus, incoctilis, durus Ասի զսերմանէ՝ յոր հանդիպեալ իցէ եղջիւր եզին, եւ վնասեալ. ուստի անբեր կամ անեփ մնացեալ. պինդ. խիստ.

Որպէս այն իսկ սերմանքն, զորս եղջիւրահանդիպեալս անուանեն, հրով ոչ եփին. (Պղատ. օրին. ՟Թ։)