adj.

that loves to hear, eager to listen;
attentive, obedient.

adj.

φιλακρόαμων qui acromatis delectatur. որ սիրէ լսել բանս կարեւորս. բանասէր ուսումնասէր.

ասասցէ ոք ի հարցասիրաց եւ ի լսասիրաց. (Յհ. իմ. ատ.։)

Նախ զայս գիտասցես քաջդ բանասիրաց, եւ լսասէր. (Արշ.։)