adj.

hard-hearted, rude, harsh.

adj.

Խակ կամ հում բարուք. տմարդի. եւ անագորոյն.

Զայս խակաբարոյ թագաւորին ծանուցեալ. (Վրք. հց. ձ։)

Զայնպիսի անմարդի եւ զհայհոյիչ բերանն եխից. (Վրք. ոսկ.։)