s.

cf. Խարշափ.

ԽԱՐՇԱՓԵԼ եւ ԽԱՐՇԱՓՈՒՄՆ. cf. ԽԱՐՇԱՓ. ψόφησις sonitus, crepitus. իսկ ψοφοδεής ad sonos expavescens.

Ի խոտոյ խարշափելոյ երկնէին. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 8։)

Զտիտեռն ասեմ եւ զմողէզ ... ի խարշափմանէ սարսեալք եւ անարիք. (Մեկն. ղեւտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խարշափումն խարշափմունք
accusatif խարշափումն խարշափմունս
génitif խարշափման խարշափմանց
locatif խարշափման խարշափմունս
datif խարշափման խարշափմանց
ablatif խարշափմանէ խարշափմանց
instrumental խարշափմամբ խարշափմամբք