ԽԻՂՃՄՏՈՒԹԻՒՆ կամ ԽԵՂՃՄՏՈՒԹԻՒՆ. cf. ԽՂՃՄՏՈՒԹԻՒՆ. խղճմտանք.

Տե՛ս զինչ պատասխանի տայցէ քեզ խիղճմտութիւնդ, եւ ճեպեա՛ առնել որ ինչ ասիցէ քեզ. (Վրք. հց. ձ։)

Խեղմտութեամբ (կամ խիղճմտութեամբ) յանդլմանեալ կշտամբէ. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խիղճմտութիւն խիղճմտութիւնք
accusatif խիղճմտութիւն խիղճմտութիւնս
génitif խիղճմտութեան խիղճմտութեանց
locatif խիղճմտութեան խիղճմտութիւնս
datif խիղճմտութեան խիղճմտութեանց
ablatif խիղճմտութենէ խիղճմտութեանց
instrumental խիղճմտութեամբ խիղճմտութեամբք