s.

cf. ԽՈՒԶՈՂՈՒԹԻՒՆ. ἑρεύνη perquisitio եւ այլն.

Քննութիւն խուզմամբ կորուսեալ իրի կամեսցի առնել, առ որում իցէ, մերկ եւ կամ ի ձորձոյ ինչ զգենլով առանց գոտւոյ. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ։)

Եւ այլ եւս պիտեցելոյ մեծի խուզման։ Զտենչումն քո խնդրոյս խուզման. պորփ։ (Մագ. ՟Ե։)

Զիա՛րդ առնէ հաստատութիւն խուզմանն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 39։)

Ոչ առանց հարցի խուզման զբանն ընկալցուք (յն անխուզաբար). (Նիւս. կազմ.։)

Առ խուզմունս իմաստիցն խորս. (Նանայ յռջբ։)

ԽՈՒԶՈՒՄՆ ՀԵՐԱՑ. κουρά tonsura. Կտրումն, հատումն հերանց ի կրօնաւորիլն, կամ ի կղերիկոսն լինել։ (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խուզումն խուզմունք
accusatif խուզումն խուզմունս
génitif խուզման խուզմանց
locatif խուզման խուզմունս
datif խուզման խուզմանց
ablatif խուզմանէ խուզմանց
instrumental խուզմամբ խուզմամբք