ornith. s.

sparrow;
ճճուէ —, the chirrups.

s.

στρούθης passer. որ եւ Չիտ. Ճնճղուկ, որոյ ձայնն լսի իբր ծի՛դ ջը՛դ. ճնճուղ.

Ի ծայրս երգից ծտից լինել գուշակեն. (Մագ. լ։)