ն.

Ծիր ածել. ծրարել. գծել. եւ նմանութեամբ՝ Գրել.

Տէր համազասպ ի պատուաւոր յազգէն մամիկոնեանց ետ հրաման ծրել փծուն գրչի սարգսի (զղեւոնդ պտմ) (Յիշատ.։)