s.

hierarchy;
supreme or highest order;
generalship.

s.

ταξιαρχία primordialis ordo, ordinatio, hierarchia. Դասապետութիւն. դասակարգութիւն. անտեսութիւն սրբազան. քահանայապետութիւն.

Այս օրէն սահմանի առ ի յամենեցունց դերագունէն էութեամբ կարգապետութենէ։ Այս իսկ է բոլորովիմբ աստուածայնոցն կարգապետութեանց աստուածավայելչաբար օրինադրեալն. (Դիոն. երկն.։)

Իմացականացն կարգապետութիւնս. (Մաքս. ի դիոն.։)

Աստուած փառաւորեալ ի վերնայնոց կարգապետութեանց. (Մաշտ.։)

Փառաւորիս յերկնային խմբաւորութեանց, եւ ի ստորայնոցս կարգապետութեանց. (Ճշ. ձ։)

Կարգի ամենայն բարեզարդութեան երեւելի եւ աներեւութի կարգապետութիւն. (Նչ. եզեկ.։)

Ի տասն որոշեալ կարգապետութիւն դասուց. (Վրդն. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կարգապետութիւն կարգապետութիւնք
accusatif կարգապետութիւն կարգապետութիւնս
génitif կարգապետութեան կարգապետութեանց
locatif կարգապետութեան կարգապետութիւնս
datif կարգապետութեան կարգապետութեանց
ablatif կարգապետութենէ կարգապետութեանց
instrumental կարգապետութեամբ կարգապետութեամբք