s.

equivalence, equipollence.

s.

Հաւասարութիւն զօրութեան.

Ծանուցանէ համազօրութիւն, եւ զմի բնութիւնն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 14։)

Այլ այնմ՝ որ կարողն է, ո՛չ միայն հայր, այլեւ որդի եւ հոգի՝ սակս համազօրութեանն. (Շ. յուդ. ՟Ի՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif համազօրութիւն համազօրութիւնք
accusatif համազօրութիւն համազօրութիւնս
génitif համազօրութեան համազօրութեանց
locatif համազօրութեան համազօրութիւնս
datif համազօրութեան համազօրութեանց
ablatif համազօրութենէ համազօրութեանց
instrumental համազօրութեամբ համազօրութեամբք