ն.

Համայն կամ զոյգ ընդ այլում կործանել.

Համակործանեա՛ ընդ իս զդունդ հերձուածողաց, եւ ես ընդ քեզ կործանեցից աղօթիւք զբիւրաւոր բանակս. (Սոկր.։)