adj.

furnished with very strong claws or talons.

adj.

Որոյ մագիլքն են բուռն եւ զօրաւոր.

Ի բազում թռչնոց՝ են, որ խիստ ոտիւքն հաստամագիլք են. (Վեցօր. ՟Ը։)