s.

cut, incision;
division, separation;
— անդամոց, amputation.

s.

τομή sectio ἁποκοπή abscissio. Հատանելն, եւ իլն. կտրումն. բաժանումն. ի բաց բարձումն. կտրելը, կտրուիլը.

Հատմամբ ասպարին։ Տապարաւ հատումն անպտղաբեր ծառոյ։ Հատումն անդամոց. (Շար.։ Շ. մտթ.։ Վրք. հց. ՟Բ։)

Հատմամբ յուսոց՝ երկուց ձեռին. (Յիսուս որդի.։)

Ոչ կարօտանաս սպեղանեաց, ո՛չ հատման, ո՛չ խտրման։ Հատման գլխոյն նայեսցի. (Նար.։)

Հատմունք, եւ խտրանք, եւ որչափ այլ կիրք են. (Պղատ. տիմ.։)

Սկիզբն նախ պոռնկութեան հատումն առնէ. (Յճխ. ՟Ը։)

Բաժանումն է առաջինհատումն ենթակայի իրողութեան. (Սահմ. ՟Ժ՟Է։)

Զի՞նչ ասացիցն, որպէս հատման ինչ է բանի. (Աթ.։)

Ի ձեռն ձայնի հատմամբ որոշեալ։ Համբառնալն ո՛չ յաշխարհէ հատումն է եւ որոշումն. (Նանայ.։)

Բաժանմունս եւ հատմունս յաստուածային ծնունդն մուծանել. (Կիւրղ. գանձ.։)

Զնա կարճէ աստուած կենացն հատմամբն ի չարեաց. (Լմբ. իմ.։)

Ահա եւ հողմն առանց հատման մնայ. այսինքն պակասման կամ ընդհատման, կամ սպառման. (Լմբ. ժղ.։)

Ոչ է հատումն (այսինքն սպառուած) հանդերձելոյն. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հատումն հատմունք
accusatif հատումն հատմունս
génitif հատման հատմանց
locatif հատման հատմունս
datif հատման հատմանց
ablatif հատմանէ հատմանց
instrumental հատմամբ հատմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդհատումն, ման

Voir tout