adj.

to be beaten;
cf. Հարկանող.

Իբր Հարկանօղ.

Մատուսցէ հարկանելեաց զծնօտս իւր։ Ի մէջ հարկանելեացն, եւ ի մէջ մերձաւորի արեանն. (Ողբ. ՟Գ. 30։ Թուոց. ՟Լ՟Ե. 24։)

Ոչ հարել ուսաք ի տեառնէ, այլ հարկանելեաց մատուցանել զծնօտս. (Գր. հր.։)