adj.

of the same belief, faith or religion, coreligionary.

adj.

συμπιστεύων idem credens ὀμόφρων concors. Կցորդ նոյն հաւատոյ. հաւատոյ եղբայր. եւ Միակրօն. միախոհ.

Հաւատակից եղբարք. (Մծբ. ՟Ե։ Բրս. հց. ՟Է։ Լմբ. սղ.։)

Հաւատակից քրիստոնեայք. (Շ. ընդհ.։)

Գիտացեալ, թէ հաւատակից իւր է. (Ճ. ՟Բ.։)

Հարքն ձեր հաւատակից էին հարցն մերոց, եւ դուք մեզ։ Կաղանկտ.։

Ընդ իւր հաւատակցի ըմբռնեցաւ. (Կանոն.։)

Ոմանք ի հաւատակցաց եւ ի համաձայնից եղբարց մերոց. (Պրպմ. ձ։)