adj.

unutterable, inexpressible, wonderful.

adj.

Հիանալի ի պատմել. սքանչելի եւ անպատում. անճառ.

Բա՛ց ինձ զծածկեալ դրունս հիապատում խորոց ողորմութեան քո. (Բենիկ.։)