va.

to found, to establish, to lay the foundation, to build.

cf. ՀԻՄՆԱՐԿԵԼ, եւ ՀԻՄՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ.

Որ ողորմութեամբ քով հիմնեցեր զաշխարհս. (Շար.։)

Յառաքելականաց դասուց հիմնեցաւ. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Սերտեալ հիմնեցաւ հաւատք կողմանցս այսոցիկ. (Խոր. ՟Բ. 87։)