s.

Iris, rainbow;

bot.

flag, iris;
— լճասէր, halophila, sword-grass, yellow waterflag.

s.

Բառ յն. ի՛ռիս ἷρις iris. որ է Ծիածան։ Է եւ անուն անուշահոտ բուսոյ. ըստ եբր. պէսպէս մեկնի. եւ ըստ ոմանց է Կասիա.

Հիրիկ հինգ հարիւր սիկղ. (Ել. ՟Լ. 24։)