adj.

old, olden, ancient, antique.

adj.

Հին աւուրց. որ ինչ է ի բազում ամաց հետէ. բազմամեայ.

Յառաջագոյն զհայրենական հնամեացն նախնւոյն, եւ զիւր կարծեալ աստուածսն՝ չաստուածս անուանեալս. (եւ այլն. Ագաթ.։)