adj.

ingenious, shrewd, sharp, clever;
crafty, cunning, artful.

adj.

ἑπινοέων, ἑπινοητικός excogitans, industrius, ingeniosus եւ այլն. Որ գիտէ զհնարս. խորագէտ. ճարտար.

Մարդս հնարագէտ է։ Խելամուտս եւ հնարագէտս արասցէ զմեզ ի պահպանութիւն պատուիրանին իւրոյ. (Յճխ. ՟Է. եւ ՟Բ։)

Որպէս եւ ասէ իսկ հնարագէտն առաքեալ. (Ոսկ. ես.։)

Եմք հնարագէտք, եւ յայսպիսի պատրանս իմաստունք. (Լմբ. սղ.։)

Եւ իբր Հնարագիտական.

Հնարագէտ իմաստութեամբ, կամ հնարիւք. (Վեցօր. ՟Բ. եւ ՟Ը։)

Իրս իմն հնարագէտ պատմութիւնս ճառելով. (Նիւս. երգ.։)