s.

Ճարտարմտութիւն. ճարտարութիւն.

Խմորն՝ հնարախոհութեան եղիցի օրինակ։ Ապա ուրեմն հնարախոհութիւնն եւ յաստուած փութացողութեանցն է ընդունելի. (Մեկն. ղեւտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հնարախոհութիւն հնարախոհութիւնք
accusatif հնարախոհութիւն հնարախոհութիւնս
génitif հնարախոհութեան հնարախոհութեանց
locatif հնարախոհութեան հնարախոհութիւնս
datif հնարախոհութեան հնարախոհութեանց
ablatif հնարախոհութենէ հնարախոհութեանց
instrumental հնարախոհութեամբ հնարախոհութեամբք