ՀՈԳԷԲԱՐՁ կամ ՀՈԳԷԲԱՐՁՈՂ ՀՈԳԷԲԱՐՁՈՒ. որ գրի եւ ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒ. cf. ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒ.

Հոգէբարձ լինել սրբոց. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Լե՛ր հոգէբարձող եւ վերակացու (աղքատաց). (Մանդ. ՟Ե։)

ր հոգէբարձու տանն եւ քեռն իւրոյ. (Աթ. անտ.)

Եղեւ հոգէբարձու պաղեստինացւոց. (Եւս. պտմ. ՟Ա. 7։)

Փրկութեան հոգէբարձուն. (Բրս. տեառնընդառաջ.։)