s.

care, solicitude.

s.

Հոգացողութիւն. հոգաբարձութիւն. հոգ. փոյթ. խնամ.

Տուաւ շնորհ հոգողութեան (սրբոյն մեսրոպայ)։ Յայսպիսի մեծ հոգողութենէ։ Բազում հոգողութեամբ ուսուցանել տուեալ։ Ըստ իշխանաց հոգողութեան. (Փարպ.։)

Եւ այդ՝ յոյժ հոգողութեամբ. (Վրդն. լս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հոգողութիւն հոգողութիւնք
accusatif հոգողութիւն հոգողութիւնս
génitif հոգողութեան հոգողութեանց
locatif հոգողութեան հոգողութիւնս
datif հոգողութեան հոգողութեանց
ablatif հոգողութենէ հոգողութեանց
instrumental հոգողութեամբ հոգողութեամբք