adj.

valley-shaped, valleyed;
concave.

adj.

κοῖλος cavus. Որ ինչ ունի զձեւ եւ զնմանութիւն հովտի. տափակ, տըփկած, դարուվար, խորունկ, վար ինջած.

Շէնք ոչ սակաւք ի հովտաձեւ ձորակին. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Ելեալ ի հովտաձեւ տափարակն. (Ճ. ՟Բ.։)

Ի փոքր վիմամէջս ի կարկաչս հովտաձեւս։ Եւ քաղաքն ի հովտաձեւ դաշտին. (Արծր. ՟Ա. 10։ ՟Դ. 2։)

Եւ ինքն կատար լերինն հովտաձեւ գոգացեալ. (Եղիշ. երէց.։)

Լեառն արագածայ ի չորս բաժանի լերինս մեծամեծս, եւ մէջ նոցա գոգ հովտաձեւ հարթայատակ. (Վրդն. աշխարհ.։)