cf. ՀՐՁԳՈՒԹԻՒՆ.

Իբրեւ յերկնուստ ահագին հրաձգութիւնք (կամ հրձգութիւնք) եռային. (Եղիշ. ՟Զ։)

Յամպոց ինչ ճայթիւն արձակելոյ, եւ ի վայր հրաձգութիւնն արկանէ։ Հրաձգութիւն իմն արտաքս ելանէր. (Արծր. ՟Գ. 4։)

Կարկուտ, եւ հրաձգութիւնք. (Շիր.։)

Առաւել քան զհրէաստանին հրաձգութիւնս եւ աւերումն ընկալաք. (Մագ. ՟Ի՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրաձգութիւն հրաձգութիւնք
accusatif հրաձգութիւն հրաձգութիւնս
génitif հրաձգութեան հրաձգութեանց
locatif հրաձգութեան հրաձգութիւնս
datif հրաձգութեան հրաձգութեանց
ablatif հրաձգութենէ հրաձգութեանց
instrumental հրաձգութեամբ հրաձգութեամբք