vn.

to deliver the oracle.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ ՀՐԱՄԱՆԱԲԱՆԵԼ. χρηματίζω oraculum reddo, respondeo. Պատգամ տալ. պատգամախօս լինել ի դիմաց դից.

Ուսաւ ի նմանէ զդիւթութիւն եւ զհրամանաբանելն։ Հրամանաբանելով յելլադա. (Նոննոս.։)