adj.

ՀՐԱՆԻՒԹԱԿԱՆ ՀՐԱՆԻՒԹԵԱՅ. Հրանիւթ. եւ սեպհական հրանիւթից, այսինքն հրեշտակաց.

Հրանիւթ երգոյն գործի. (Նար. մծբ.։)

Քան զանմարմին եւ զհրանիւթեայ բնութիւնս. (Խոսր.։)

Հրանիւթեայ սեռիցն. (Անան. եկեղ։)