adj.

all fire, ardent, burning.

adj.

Իսպառ հային, հրեղէն. լուսեղէն. բնաւին հուր.

Յեռանդնուտ քրայէ հրանուտ հոսմամբ. (Անան. եկեղ։)

Հրանուտ եւ արփիահրաշ ճառագայթիւք։ Հրանուտ եւ աստուածպետական սուրբ հոգին. (Զքր. կթ. ծն. եւ Զքր. կթ. մկրտ.։)

Ետես զհողեղէնն հոգեղէն, եւ զհոսանուտն հրանուտ. (Գր. սքանչ. ի ստեփ.։)