adj.

Հրաշալի բանիւ, եւ արժանի հրաշալի բանից.

Այսոքիկ՝ հրաշաբանական արհեստս մակացութեան. (Մագ. ՟Հ՟Զ։)

Զհրաշաբանականն զտպաւորումն, զգիրս ցանկանալոյն. (Ուռպ.։)