cf. ՀՐԱՇԱՓԱՌԱՊԷՍ.

Արարչագործէ հրաշափառաբար. (Կիւրղ. գանձ.։)

Հրաշափառաբար զլուսինն յարեգակն անկեալ տեսանէաք. (Դիոն. թղթ.։)

Որ եւ զամենայն հրաշափառաբար կարէ ներգործել. (Մեկն. ղեւտ.։)