s.

cf. Հրաշք;

adj.

wonder-struck, astonished;

adv.

— առ —, admirably, wonderfully;

s.

wonders, prodigy;
—ք ջրաբաշխականք, hydraulic paradox.

s.

cf. ՀՐԱՇՔ, շից, իւք.

Որով հրաշիւ զիւրն հաստատէ աստուածութիւն. (Պրպմ. ՟Լ՟Զ։)

Այլ եւս հրաշ սքանչելեաց ասի եղեալ. (Ճ. ՟Ա.։)

Յառնել ի հրաշ պատանւոյ. (Շար.։)

adj.

ՀՐԱՇ. ա. իբր Հրաշացեալ. զմայլեալ.

Թէ աստ ուրախ առնէ եւ հրաշ, այլ յետոյ տայ քեզ մահու ճաշ. (Շ. այբուբ.։)

adv.

ՀՐԱՇ ԱՌ ՀՐԱՇ. մ. Յոյժ հրաշապէս. հրաշափառապէս. եւս քան զեւս հրաշալի օրինակաւ.

Զեռաթուեան եւ զեզակի լոյսն աչալուրջ երեսօք համարձակապէս տեսանելով, հրաշ առ հրաշ ջահավառեալ յերկնալոյս ուրախութիւնսն. (Թէոդոր. խչ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենահրաշ

Անճառահրաշ

Առաւելահրաշ

Աստուածահրաշ, ի, ից

Արփիահրաշ

Բազմահրաշ

Գեղահրաշ

Գեղեցկահրաշ, ի, ից

Գերահրաշ, ի, ից

Եռահրաշ

Զարմանահրաշ

Հիահրաշ

Հրաշաբուսեալ

Հրաշագեղ

Հրաշագործ

Հրաշադէտ, դիտի

Հրաշադիտակ

Հրաշազան

Հրաշազարդ

Հրաշազարդեմ, եցի

Voir tout