adj.

twisted, crooked;
ill made, coarse, rough.

adj.

Թիւր. ծուռ. կամ Անշուք. խոշոր.

Ձառ հասակ (կամ ձառ հիւսակ) եւ անյարիր գիծք. (Ճ. ՟Ե. յիշատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դարձառած

Ընձառիւծ, ուց

Խանձառ

Ձառադէմ

Վարձառու, աց

Վարձառութիւն, ութեան

Փորձառական

Փորձառու, աց

Փորձառութիւն, ութեան

Voir tout