adj.

Բաշխօղ մահու.

Սահման ծանուցման վեհին եւ փոքուն, մահաձրին եւ կենաշնորհին. (Նար. մծբ.։)

Զնոյն դեղ մահաձիր արբուցեալ ի բարուրս՝ գերակայիդ լինել հաւասար. (Գանձ.։)