s.

mortality, mortal state.

s.

θνήτον mortalitas. Մահկանացու գոլն. վիճակ մահկանացուաց.

Մահն եղծանի, եւ մահկանացութիւն կորնչի, եւ ոչ մարմնոյ բնութիւնս. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 9։)

Տեսեալ զմահկանացութիւնն ընդ անմահին խառնեալ. որ է բանին աստուծոյ մարմնաւորութիւն. (Նիւս. երգ.։)

Ի մահկանացութենէ զանմահ լինե նշանակէ. (Կամրջ.։)

Տէրն միացեալ ի մարմինն, որ մահկանացութեամբն ընտանի էր մահու. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մահկանացութիւն մահկանացութիւնք
accusatif մահկանացութիւն մահկանացութիւնս
génitif մահկանացութեան մահկանացութեանց
locatif մահկանացութեան մահկանացութիւնս
datif մահկանացութեան մահկանացութեանց
ablatif մահկանացութենէ մահկանացութեանց
instrumental մահկանացութեամբ մահկանացութեամբք