adj. s.

mahometan, musulman.

adj. s.

Հագարացի. ազգ իսմայէլի՝ ի դենէ մահմետի ամիրապետի.

Նեստորիոս հաղորդ հրէից, եւ մահմետականաց հաւասար խորհրդակից. (Նար. երգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մահմետականութիւն, ութեան

Մահմետականք, նաց

Voir tout