s.

Բառ արաբ. մէհր. որ ի հյ. Տուայր ասի. այն է օժիտ փեսայացուի առ հարսնացուն.

Գրեն եւ զվարձանսն, այսինքն զտուայրն, որ է մահր։ Այր՝ որ էառ կին, եւ մեռաւ, եւ ոչ եթող որչիք, առնու կինն զպռոյգսն, եւ զկէս մահրին։ Այրն առ կինն դարձուսցէ պարգեւս, որ կոչի տուայր, եւ մահր. (Մխ. դտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմահրաշ

Համահրաւէր

Համահրեշտակ

Voir tout